robot-vysavac.sk

Čistiaci prostriedok Kärcher – Tabs RM 760 ASF; 16 tabliet

Tento kvalitný a žiadaný produkt Čistiaci prostriedok Kärcher - Tabs RM 760 ASF; 16 tabliet od nášho popredného výrobcu Kärcher ľahko získate práve lacno. V súčasnosti za 19,66 EUR. EAN: 4054278032351
Čistiaci prostriedok Kärcher - Tabs RM 760 ASF;
Overiť dostupnosť »
Značka: Kärcher
19,66 EUR

Popis produktu

Teblety v praktickej fólii rozpustnej vo vode na základne vyčistenie textilných povlakov a čalúnenia.
Obsah balenia: 16 ks
Jednu tabletu rozpustite v cca 4 litroch vody priamo v nádrži na čistiaci prostriedok. Z jeden tablety vytvoríte roztok na vyčistenie zhruba 2 až 3 m2. Pri silnom znečistení povrchu naneste zdvihnutou hubicou prostriedok na potrebné miesto a nechajte 5 až 10 minút pôsobiť. Potom s aplikáciou ďalšieho prostriedku  vysajte ťahom hubice k sobe. Hubicu netlačte pre sebou! (najprv naneste roztok aplikačnou tryskou, potom ho odsajte plochou hubice)Pre lepšiu činnosť chemikálie môžete použiť čistú vodu s teplotou 40°C.Pozor!Pred aplikáciou vyskúšajte stálosť farieb na skrytom mieste čisteného povrchu. Varovanie a bezpečnostné poradenstvo v súlade so smernicami EUSignálne slovo Varovanie:H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.P102 Uchovávajte mimo dosah detí.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít na tvár.P264 Po manipulacií dôkladne umyteP305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.