robot-vysavac.sk

Krém AEG/Electrolux na čistenie varných dosiek

Zaujímavý kus Krém AEG/Electrolux na čistenie varných dosiek od známej spoločnosti Electrolux získate aktuálne extra výhodne. Výhodne za cenu 8,66 EUR.
EAN: 7332543657360
Krém AEG/Electrolux na čistenie

Popis produktu

Tento čistiaci krém Vitro Care dodávaný firmou Electrolux nielen pre výrobky AEG, Electrolux a Zanussi dodá vašej varnej doske dokonalý lesk.Veľmi kvalitný krém je možné použiť na keramické, indukčné a sklenené varné dosky, u ktorých vyčistíte povrch do hĺbky. A neabrazívna receptúra zanechá ochranný fil, ktorý uľahčuje následné čistenie. Teraz je jednoduché aj odstraňovanie odolných škvŕn, ako napríklad pripálené jedlo.
Objem výrobku 300ml.
Bezpečnostné upozornenie:

H304 = Pri požití a vniknutí do dýchacíchciest môže spôsobiť smrť. H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí. H302 = Zdraviu škodlivý pri požití.H411 = Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H318 = Spôsobuje vážne poškodenie očí.H412 = Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami