robot-vysavac.sk

Univerzálny odvápňovač pre expressa ETA Decalco

Veľa obľúbený kus Univerzálny odvápňovač pre expressa ETA Decalco od spoločnosti so zárukou kvality ETA pohodlne nakúpite práve dnes vo výpredajové akciu. V akcii za 13,30 EUR.
EAN: 8590393254620
Univerzálny odvápňovač pre expressa
Overiť dostupnosť »
Značka: ETA
13,30 EUR

Popis produktu

Každý kávovar potrebuje pravidelnú údržbu, ktorá čas od času obnáša aj odvápnenie. Aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja alebo nedostatočnému odstráneniu usadenín, siahnite najskôr po prípravkoch, ktoré boli k tomuto účelu špeciálne vyvinuté. Pravidelným používaním prostriedkov na odstránenie vodného kameňa kávovar chráníte a predlžujete jeho životnosť. Usadzovanie vodného kameňa postupne klesá a prístroj funguje, tak ako má. Univerzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa ETA Decalco je koncetrát určený na nariedenie. Balenie o objeme 750 ml vystačí na 7 cyklov odvápenia.
Upozornenie: NEBEZPEČIE: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje kyselinu mliečnu (80%).

Prípravok na odstránenie vodného kameňa ETA

Univerzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa z kávovarov 
Pravidelným používaním kávovar chránite a predlžujete tak jeho životnosť, zároveň sa zvyšuje energetická účinnosť, ktorá naopak usadzovaním kameňa klesá á
Objem 750 ml
Jedná sa o koncentrát určený k nariedeniu – vystačí na 7 cyklov odvápnenia 

Ak je nutná lékarská pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uschovávajte mimo dosah detí.Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.Po manipulácií dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela vodou a mydlom. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. 
PO ZASIAHNUTÝCH OČIACH: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracenie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.Odstráňte obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.